Tréning

08.10.2016 23:59

Najbližší tréning je v

 nedeľu 9.10.2016 o 14:00 a

 utorok   11.11.2016 o 15:00

zraz pred predajňou CODE